OUR MISSION

VERHALEN VERTELLEN

 

We willen de de mensen in het natuurgebied de Cerrado de kans geven om hun verhaal in Nederland te vertellen. Aan de hand van deze verhalen willen wij laten zien hoe de bevolking en de invloed van grootschalige landbouw met elkaar in contrast staan. De lokale bevolking wordt weggezet door de grootschalige landbouw bedrijven, en hier wordt niet voldoende aan gedaan. Hiermee willen wij de aandacht vestigen op de manier van leven van de lokale bevolkingsgroepen om duidelijk te maken dat deze manier van leven bewaard moet blijven.


Ook willen we het actie voeren van deze volkeren laten zien, denk hierbij bijvoorbeeld aan demonstraties. De inheemse volkeren zetten zichzelf in tegen de ombouwing van de Cerrado naar landbouwgrond, en hier moet volgens ons aandacht aan worden besteed. wegens de veiligheid van ons als crew zullen we dit niet zelf opnemen, in plaats van het zelf te filmen zullen we inheemse videografen vragen om beelden om het verhaal te versterken.


Ons doel is om meer aandacht te creëren, niet alleen voor de mensen die in de Cerrado wonen maar ook het gebied zelf. Laten we samen de waarde van de Cerrado erkennen en de problemen in kaart brengen.