THE CERRADO

De Cerrado is een uitgestrekte savanne in Brazilië, die bekendstaat om haar rijke biodiversiteit en unieke ecosysteem. Als het op één na grootste ecosysteem in Brazilië na de Amazone, omvat de Cerrado ongeveer 21% van het Braziliaanse grondgebied en strekt zich uit over verschillende staten in het midden van het land.

Dit ecosysteem bevat een gevarieerde mix van planten- en diersoorten, waaronder veel soorten die nergens anders ter wereld te vinden zijn. De Cerrado speelt ook een cruciale rol als waterbekken en draagt bij aan het reguleren van regionale klimaatpatronen.

Helaas wordt de Cerrado momenteel geconfronteerd met ernstige bedreigingen, met name door ontbossing veroorzaakt door activiteiten van de mens zoals landbouw, veeteelt en mijnbouw. Deze ontbossing heeft cruciale gevolgen voor zowel de lokale flora en fauna als de inheemse gemeenschappen die afhankelijk zijn van het ecosysteem voor hun levensonderhoud.

De gevolgen van ontbossing in de Cerrado reiken verder dan lokale zorgen, omdat het ecosysteem dient als een essentiële koolstofput. Het kappen van bomen en de omzetting van land in agrarisch gebruik resulteren in de vrijlating van opgeslagen koolstof in de atmosfeer, wat bijdraagt aan de wereldwijde toename van broeikasgassen.

Het behoud van de Cerrado is van groot belang voor het behouden van biodiversiteit, het handhaven van de ecologische balans en het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Dit probleem wordt volgens ons te weinig aan de aandacht gebracht. Daarom gaan wij, ForestaVerde, ons inzetten voor de Cerrado.